Banner
ورود اعضاء الأحد 7 مارس 2021 | یک شنبه, 17 اسفند 1399

دستورالعمل اجرایی و چگونگی پرداخت هدایا

یک شنبه, 02 شهریور 1399 ساعت 15:13:15

چگونگی داوری و سایر قوانین حاکم بر جشنواره در این بخش بررسی شده اند

تصویر
دستورالعمل اجرایی و چگونگی پرداخت هدایا

1- این جشنواره به صورت موضوعی و رشته ای داوری خواهد شد و نفرات برتر هر رشته از میان استادان و دانشجویان و کارکنان بر اساس امتیاز انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 : نفرات برتر دانشگاه برای معرفی به جشنواره ملی از میان دانشجویان و استادان به صورت جداگانه تعیین خواهند شد.
تبصره 2: نفرات برتر واحد های دانشگاهی نیز بر اساس امتیاز و به صورت رشته ای از میان استادان، دانشجویان و کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند انتخاب می شوند.
2- پرداخت هدایای برگزیدگان مرحله ی کشوری و مرحله ی واحدی مطابق جدول هدایای جشنواره انجام خواهدشد.
3- هدایای مرحله ی واحدی براساس کسب بالاترین امتیاز با تعیین سقف و کف در واحد و با رعایت کسب حداقل77% امتیاز در هر رشته توسط واحدهای دانشگاهی پرداخت میشود.
4- هدایای مرحله ی کشوری شامل لوح تقدیر و تندیس از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی پرداخت میشود ضمنا اعضای هیات علمی نیز از امتیاز ترفیع برخوردار خواهند شد.
4-1 داوطلبان و شرکت کنندگانی که درتمامی مراحل در دو یا چند رشته شرکت نمایند و در بیش از یک رشته حائز رتبه شوند، بالاترین رتبه آنها منظور و هدیه پرداخت خواهد شد و بابت سایر رتبه ها فقط لوح تقدیر اعطا خواهد شد.
4-2 واحدهای دانشگاهی می توانند موارد تشویقی دیگر را پس از تصویب شورای قرآن و عترت یا شورای فرهنگی واحد اعمال نمایند.
5- همه دانشجویان حائز رتبه ی کشوری مطابق آخرین آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی میتوانند از آن برخوردار باشند.
6- هدایای مرحله ی کشوری تنها به برگزیدگانی تعلق میگیرد که با اطلاع رسانی کانون قرآن و عترت در مراسم اختتامیه شرکت کنند.
7- آثار برگزیدگان جشنواره در نمایشگاهها و جشنواره ی ملی شرکت داده خواهند شد.
8- چنانچه درمرحله واحدی جشنواره نفراتی امتیاز مشترک داشته باشند نفرات برتر براساس قرعه انتخاب می شوند و یا براساس تصمیم شورای فرهنگی واحد هدایا به تمامی افراد تعلق می گیرد.

حد نصاب نمره برای کسب رتبه در واحد به شرح زیر است:
177-91 کسب رتبه اول
97-81 کسب رتبه دوم
87- 77 کسب رتبه سوم (به رتبه های کمتر از 77 هیچ جایزه ای تعلق نمی گیرد)
*- نفرات برتر از بین سه نفری که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند (دانشجو، استاد و کارمند ) تعیین می شود.

حائزین رتبه در مرحله کشوری توسط داور در واحد یا در واحد میزبان راستی آزمایی می شوند.
تبصره (1): چنانچه برای تعیین رتبه های اول تا سوم براساس امتیازهای فوق نمرات بصورت مشترک اعلام شده باشد یا تعدادی از شرکت کنندگان دارای نمرات بالا زیاد تر از3 نفر باشد، مالک برای تعیین نفرات باالتر امتیاز های بالاتر است و سایر امتیاز های کمتر از آنها حذف می شوند، حتی اگر نمره آنها باالتر از 77باشد.
تبصره(2): درصورتی که امتیاز 3 نفر اول یا دو نفر بعدی مشترک باشد با قرعه کشی رتبه ها مشخص می گردد.

اوقات شرعی به وقت ساری
پوستر و فراخوان
302-14[1].jpg
نگارخانه هنر آسمانی